ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಂಬಲಿತ ವೀಕ್ಷಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ 9+, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ 50+ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ 52+
ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
| ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1902
slide show banner
slide show banner

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

"ಯುವನಿಧಿ" ಯೋಜನೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 25 ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರೊಳಗೆ “ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ”ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. (ಗಮನಿಸಿ: ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ (‌DBT Payment) ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ)
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1,20,33,187

ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1,48,18,065

ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1,38,144

ನಿಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ

complaint icon

ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

Search icon

ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ

Register icon

ವರ್ಗವಾರು ಸೇವೆಗಳು

Category icon

ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು

virus icon

ಸಕಾಲ

ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸುವಿಧಾ