ಸೇವಾ ಸಿಂಧು

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಯಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

080-22230282/ 080-22279954

ಸಮಯ : 8AM-8PM

ಸೋಮವಾರ - ಶುಕ್ರವಾರ

ಇ-ಮೇಲ್ : sevasindhu@karnataka.gov.in

ಸೇವಾಸಿಂಧು ಮಾಹಿತಿ

ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
#೧೩, ಸಿಆರ್ ಎನ್ ಛೇಂಬರ್,
ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ,
೨ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

080-22230282/ 080-22279954

ಸಮಯ : 8AM-8PM

ಸೋಮವಾರ - ಶುಕ್ರವಾರ

ಇ-ಮೇಲ್ : sevasindhu@karnataka.gov.in

ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆ