ಸೇವಾ ಸಿಂಧು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ :

ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ - 8088304855/ 6361799796 /9380204364 / 9380206704 - 9AM TO 6PM (ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ (ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ತಲುಪಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು)
ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ “ಇ-ಸೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ” ವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ