ಸೇವಾ ಸಿಂಧು
ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ - 080-22279954/ 8088304855/ 6361799796 - 9AM TO 6PM ( ಸೋಮವಾರದಿಂದ - ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ)

ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ (ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ತಲುಪಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು)
ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ “ಇ-ಸೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ” ವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ