ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಂಬಲಿತ ವೀಕ್ಷಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ 9+, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ 50+ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ 52+
ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
slide show banner
slide show banner

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ-08022279954 / 8088304855 / 9380206704 / ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ / ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : sevasindhu@karnataka.gov.in

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕ್ಕಾಗಿ

G20

ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ

User icon

ನಿಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ

complaint icon

ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

Search icon

ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ

Register icon

ವರ್ಗವಾರು ಸೇವೆಗಳು

Category icon

ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು

virus icon

ಸಕಾಲ

ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸುವಿಧಾ

ಇಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

173

ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

32545728