ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಂಬಲಿತ ವೀಕ್ಷಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ 9+, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ 50+ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ 52+

ಜಿಲ್ಲೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಳಾಸ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತು/ನಿರ್ದೇಶನ