ಗ್ರಾಮ ಒನ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಆಪರೇಟರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು (ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ).

ಎ. ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬನೆ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ -ಸಂಜೆ 8 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ
  • ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಆಪರೇಟರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿನಂತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚಿತ ವಿಭಾಗೀಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.

ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು:

  • ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಸೇವೆಗಳು - ಸೇವಾ ಸಿಂಧುವಿನ ಎಲ್ಲಾ 750+ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು
  • ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು
  • ಆರ್‌ಟಿಐ ಸೇವೆಗಳು
  • ಸಿಎಮ್ಆರ್ ಎಫ್ ಸೇವೆಗಳು
  • ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು - ಸಣ್ಣ ಸಮಯದ ಠೇವಣಿ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಬಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ, ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣ ಮುಂತಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 100 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.