ಗ್ರಾಮ ಒನ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಹಿತಿ

ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಿಆಸುಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್

ಶ್ರೀ.ವರಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿ.ಎನ್. ಕ.ಆ.ಸೇ.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

#13, ಸಿಆರ್ ಎನ್ ಛೇಂಬರ್,

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ,

2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560001